Trať 2017

Trať v Lesním lomu má lehce zvlněný charakter a délku jednoho okruhu 1,9 km. Trasa vede převážně po široké štěrkové  cestě lemující obvod celého lomu a svažující se pozvolna do jeho nitra, odkud opět stoupá ke startovnímu bodu. Ženské kategorie pojedou okruh 3x, mužské kategorie 5x.