Trať v Lesním lomu má lehce zvlněný charakter s délkou jednoho okruhu 1,519 km. Trasa vede převážně po široké štěrkové cestě lemující obvod celého lomu.  Ženské kategorie pojedou okruh 3x, mužské kategorie 5x.